BioWad Newsletter PlantyOrganic November 2014

BioWad, Michiel Bus, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2014. BioWad Newsletter PlantyOrganic November 2014. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Aantal pagina's: 3
Soort document: Nieuwsbrief
Download full text (pdf, 0.26 MB)
Taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Planty Organic is a study into a new and innovative agricultural system in general and the nitrogen cycle in particular. The study started in 2012 and is carried out at the Kollummerwaard model farm in Munnukezijl (on the boundary of Groningen/Friesland). More information about this interesting study can be found at the website www.biowad.nl.

"

In this Newsletter:

"
  "
 • Looking back on the 2013-2014 season
 • "
 • Status of the trial field
 • "
 • Danes visit our trial field
 • "
 • Wageningen University students write thesis
 • "
 • Article in Akker
 • "
Keywords in English: soil fertility,nitrogen, cut&carry fertilizers, green manures, nutrient cycling.
Tweede taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Planty Organic is een onderzoek naar een nieuw en innovatief landbouwsysteem in het algemeen en de stikstofkringloop in het bijzonder. Het onderzoek is gestart in 2012 en wordt uitgevoerd op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (grens Groningen/Friesland). Op de website van Biowad is meer informatie te vinden over dit interessante onderzoek.

"

In deze nieuwsbrief:

"
  "
 • Terugblik seizoen 2013-2014
 • "
 • Stand van zaken proefveld
 • "
 • Bezoek Denen aan proefveld
 • "
 • Studenten WUR schrijven thesis
 • "
 • Artikel over Planty Organic in Akker
 • "
"

 

Trefwoorden in Nederlands: Bodembemesting, stikstof, meststoffen, bedrijfssysteem, mineralenkringloop, groenbemesters