Blijvend grasland of gras klaver in rotatie met snijmaïs

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen, M.H. Hanegraaf. 2007. Blijvend grasland of gras klaver in rotatie met snijmaïs. V -focus. AgriMedia B.V., Wageningen. oktober 2007.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.28 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veel melkveebedrijven vroegen in 2006 derogatie aan en zaaiden maïsland in met gras om aan de verplichting van 70%gras 30%bouwland te voldoen.Met de toepassing van groenbemesters en het scheurverbod na 10 mei,leidt dit op veel bedrijven tot veranderingen in het bouwplan en de bemesting.Het project Zorg voor Zand zette een aantal aspecten van het management van de bodemkwaliteit op een rij.In dit artikel worden enkele keuzes voor het bouwplan van melkveebedrijven op zandgrond besproken.

Trefwoorden in Nederlands: organische stof, bodemleven