Bodem en bemesting in de biologische landbouw op proefboerderij Rusthoeve 2003-2005.

Chris J. Koopmans, Coen ter Berg. 2006. Bodem en bemesting in de biologische landbouw op proefboerderij Rusthoeve 2003-2005.. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 66
Type: Rapport
Download (pdf, 10.04 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de periode 2003-2005 is op het biologische gedeelte van de Proefboerderij Rusthoeve, Colijnsplaat, een bemestingsproef uitgevoerd naar de effecten van verschillende bemestingsstrategieën. Een hoge opbrengst, een goede productkwaliteit en een duurzaam bodemmanagement worden daarbij gezien als de sleutelfactoren voor de biologische teelt en om de gewenste uitbreiding van het biologische areaal te realiseren. Het ontbreekt echter aan praktijkkennis om een duurzaam bodemmanagement op regionale schaal te realiseren. Voor de praktijk vormt de basis: de juiste bemesting op het juiste tijdstip en onder de juiste omstandigheden. Wat juist is, is echter voor elke regio, elk bodemtype en elk bedrijf verschillend; daarom is maatwerk vereist. De begeleidingscommissie Biologische Landbouw van de proefboerderij Rusthoeve heeft in 2003 aan het Louis Bolk Instituut gevraagd onderzoek te doen naar de strategieën voor biologische bodemmanagement. De begeleidingscommissie heeft ook actief bijgedragen aan de opzet van het onderzoek en de demonstratiekant van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek van de jaren 2003 en 2004 zijn in eerdere detailverslagen gepresenteerd. Dit verslag bevat de resultaten van de periode 2003 - 2005 met de nadruk op de resultaten uit 2005.

Trefwoorden in Nederlands: Bemesten, bodem, biologische teelt, bodemmanagement, Rusthoeve,
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

During 2003-2005 the Louis Bolk Institute conducted field experiments at the organically managed fields of the Rusthoeve experimental farm (Colijnsplaat, province of Zeeland, the Netherlands). The objective was to compare the effect of different soil fertilisation strategies. The results of the first two years (2003, 2004) have been published in previous reports. This report summarises the results of the entire experiment (2003-2005), with a focus on 2005.

"

Background: Good yields, high product quality and sustainable soil management are considered key factors for organic crop production and for increasing the acreage of organically managed crops. However, practical knowledge on how to implement sustainable soil management at the regional level is lacking. The basic rule is to apply the right fertilisers at the right moment, under the right conditions. However, what is "right" differs between regions, soil types and individual farms; hence, a tailored approach is necessary. The advisory committee for organic agriculture of the Rusthoeve experimental farm therefore commissioned the Louis Bolk Institute in 2003 to conduct a study on soil management strategies for organic crop production. The committee itself also actively contributed to this study, particularly to the experimental design and demonstration trials.

Keywords in English: Soil fertilisation, soil, organic crop production, soil management, Rusthoeve experimental farm