Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage 2020

Chris J. Koopmans, Leen Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage 2020. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 48
Type: Rapport
Download (pdf, 1.55 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit project is onderdeel van een projectenportfolio Slim Landgebruik. Het doel is om maatregelen te vinden, te monitoren en te evalueren aan de hand van Netwerken en demonstraties om binnen de sector landbouw en landgebruik uiteindelijk in 2030 een vastlegging van 0.5 – 1 Mton CO2 per jaar te realiseren als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem.

Trefwoorden in Nederlands: duurzaam bodembeheer, CO2, koolstof, biodiversiteit, klimaat