Bodembedekking

Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën

Marianne Hoogmoed, Burret Schurer. 2021. Bodembedekking: Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën. 2021-015 LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 38
Type: Rapport
Download (pdf, 3.10 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Braakliggende bodem is kwetsbaar. Het jaar-rond bedekt houden van de bodem beschermt de bodem en komt ten goede van de bodemkwaliteit. Centraal in dit project staat het onderzoeken van bodembedekking na een laat geoogste zetmeelaardappelteelt in de Veenkoloniën. Hierbij zijn een aantal praktische vragen onderzocht; welke groenbemesters zijn geschikt als bodembedekking na een late oogst, wat is de biomassa productie, wat zijn de effecten op aardappelopslag en aaltjesvermeerdering, effect op het bodemleven, onkruidonderdrukking en hoe kunnen de groenbemesters kunnen worden ingewerkt in het voorjaar.

Trefwoorden in Nederlands: bodembedekking, groenbemesters, Veenkoloniën, aardappel, suikerbiet