Bodembedekking: Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën

Marianne Hoogmoed, Burret Schurer. 2021. Bodembedekking: Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.79 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Braakliggende grond is kwetsbaar. Door de bodem jaar rond bedekt te houden, ook buiten de hoofdteelten om met een groenbemester, blijft de bodem beschermd. Er wordt een leefomgeving voor het bodemleven gecreëerd en de beworteling in de bodem is gunstig voor de bodemstructuur. Er worden ook nutriënten opgenomen door de groenbemesters die anders mogelijk zouden uitspoelen. Doordat de groenbemester na de winter ingewerkt wordt, vormt het een goede bron van vers organisch materiaal.

Trefwoorden in Nederlands: bodembedekking, groenbemesters, Veenkoloniën, aardappel, suikerbiet