Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 1: definitiestudie

Willemijn J.M. Cuijpers, Frans W. Smeding, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 1: definitiestudie. LB24. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 35
Type: Rapport
Download (pdf, 0.18 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bodemkwaliteit is een containerbegrip dat biologische, chemische en fysische componenten omvat. Bodemgezondheid is een nauwer begrip dat beschreven kan worden vanuit een ecosysteem benadering. De begrippen stabiliteit en zelfregulatie, vitaliteit, ecologische veerkracht, organisatiegraad en biodiversiteit worden ten opzichte van elkaar gepositioneerd.
"Ziektewerendheid is een weer nauwere invulling van het begrip bodemkwaliteit en heeft uitsluitend betrekking op het vermogen van gronden om, ondanks de aanwezigheid van pathogenen, de expressie van de pathogeen in het gewas laag te houden. Negen mechanismen waarop de ziektewerendheid gebaseerd kan zijn worden beschreven. Het feitelijk vaststellen (meten) van ziektewerendlheid gebeurt in biotoetsen met specifieke plant-pathogeen combinaties. Dat is duur en tijdrovend. Daarom wordt gezocht naar afgeleide indicatoren en parameters. Resultaten uit de literatuur worden gepresenteerd. Uiteindelijk is het van belang of telers de ziektewerendheid daadwerkelijk kunnen sturen door teeltmaatregelen. Vijf (groepen van) teeltmaatregelen worden besproken.

"

In deel 2, ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels, worden zes schimmelziektes meer gedetailleerd besproken.

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, bodemgezondheid, ziektewerendheid
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Soil quality is a container term with soil biological, chemical and physical components. Soil health is a more narrow term which can be defined based on an ecosystem approach. The terms stability and self regulation, vigor, resilience, organisation and biodiversity, all related to soil health, are discussed.
"The term disease suppressive is even more specific than soil health, defined as a situation where the presence of pathogens in the soil does not lead to severe expression of the pathogen in the crop. Nine mechanisms which might play a role in this suppression of diseases are described.
"The assessment of disease suppressive quality of a soil is usually done by bioassays with specific plant-pathogen combinations. This is expensive and time-consuming, so a search is going on towards cheaper and faster indicators and parameters. Results from literature are given.
"At the and the question rises how growers can influence this disease suppressive quality of their soils. Five (clusters of) agronomic measures are discussed.