Bodemkwaliteit op veengrond

Effecten van drie maatregelen op een rij

Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Bodemkwaliteit op veengrond: Effecten van drie maatregelen op een rij. 2016- 013 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 2.91 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 0,00
Artikelnummer: 2016- 013 LbD
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden (Fase II) is het effect van drie praktijkmaatregelen (ruige mest versus dikke fractie, Ca/Mg-verhouding en onderwaterdrainage) onderzocht op bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten. Resultaten van deze onderzoeken worden in deze brochure besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergronden van bodemkwaliteit in het veenweidegebied en bevat de brochure een checklist bodemkwaliteit die elke veehouder op zijn bedrijf kan doorlopen.

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, ecosysteem, mest, dikke fractie, duurzaam, veenweiden, veehouderij, onderwaterdrainage, calcium, magnesium, bodemindicatoren
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Within the framework of the project Soil indicators for sustainable soil use in peat meadows (Phase II) we investigated the effect of three agricultural measures on soil quality and ecosystem services: the effect of adding raw manure versus the solid fraction of slurry; the effect of adding calcium fertiliser versus magnesium fertiliser (to manage soil Ca/Mg ratio), and the effect of subsoil drainage. This report presents the results of the various field trials involved. In addition, it presents background information on soil quality in peat grasslands and a checklist for dairy farmers to assess soil quality at their farms.

Keywords in English: soil quality, ecosystem, manure, solid fraction, sustainable, peat meadows, peat grasslands, dairy farming, subsoil drainage, submerged drainage, calcium, magnesium, soil indicators