Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon

Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur

Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen, Riekje Bruinenberg, Udo Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 35
Type: Rapport
Download (pdf, 0.68 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit is de rapportage van de nulmeting van het bodemleven in het Buijtenland van Rhoon. In het kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) zal dit gebied de komende jaren omgevormd worden naar hoogwaardige akkernatuur.

"

Deze nulmeting van het bodemleven in het Buijtenland van Rhoon sluit aan op de nulmeting van de flora in het gebied uitgevoerd door Natuurbalans, van de insecten uitgevoerd door EIS Kenniscentrum Insecten en vogeltellingen uitgevoerd door de Werkgroep Grauwe Kiekendief.

"

Om een goed beeld te hebben van de bodem die drager is en zal zijn van het landschap, heeft de Provincie Zuid-Holland het Louis Bolk Instituut gevraagd om de uitgangssituatie van het bodemleven in kaart te brengen. Daarbij zijn metingen verricht in de Zegenpolder, de Molenpolder en de Portlandpolder.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemkwaliteit, bodemleven, natuurinclusieve landbouw, nematoden, macrofauna, akkernatuur