Bodempodcast #9 Grondbewerking: Ploegen of NKG en woelen doe je maar in bed!

Coen ter Berg. 2022. Bodempodcast #9 Grondbewerking: Ploegen of NKG en woelen doe je maar in bed!.
Type: Podcast
Luister hier naar de podcast:
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze aflevering hebben we het met Coen ter Berg over het onderwerp grondbewerking en zijn we te gast bij het akkerbouwbedrijf van Maik Verwer, te Kraggenburg. Coen verteld ons over het effect van grondbewerking op de bodem en hoe je hier met zorg mee om kan gaan. Goede grondbewerking is een verhaal van de juiste actie op het juiste moment uitvoeren, en vooral soms ook even niets doen. Maik verteld over zijn ervaringen met niet kerende grondbewerking en waarom hij dit op een deel van zijn percelen juist wel, en andere weer niet toepast. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden! Verder gaan we ook het veld in om de resultaten van NKG te vergelijken met een perceel waarop juist wel geploegd is. Tot slot behandelen we het bodemdier van de week, met dit keer het: de bodembewoner.

Alle bodempodcasts beluisteren
 

De Bodempodcast

Wil jij mee leren over wat bodemkwaliteit precies is, hoe je dit in het veld bepaalt en hoe je de bodemkwaliteit op jouw bedrijf kan verbeteren? Dit, en nog veel meer, leer je in de bodempodcast: een serie van 18 podcasts over duurzaam bodembeheer. Onafhankelijke bodemkundigen van o.a. het Louis Bolk Instituut vertellen je in de podcast hoe je zelf de je bodemkwaliteit kan beoordelen, hoe je problemen signaleert en wat hiervoor duurzame oplossingen zijn. De cursus is geschikt voor zowel melkveehouders en akkerbouwers en we behandelen alle bodemtypes binnen Nederland. We gaan praktijkgericht aan de slag en bouwen de kennis vanaf de basis op. Daarnaast behandelen we actuele thema’s zoals koolstofvastlegging, niet kerende grondbewerking en de samenwerking akkerbouw-melkvee.

De bodempodcast een product is van Boerenverstand Onderzoek & Advies. Meer informatie bij mijnbodemconditie.nl 
MijnBodemconditie is gezamenlijk ontwikkeld door Boerenverstand, ELFPO, LNV, Provincie Gelderland, Provincie Drenthe.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, grondbewerking, NKG, niet kerende grondbewerking, ploegen, bodemleven