Bodemscan© zand- en dalgronden

Beoordelingskader Veenkoloniale gronden

Chris J. Koopmans, Marleen Zanen, Coen ter Berg. 2015. Bodemscan© zand- en dalgronden: Beoordelingskader Veenkoloniale gronden. 2015-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 22
Type: Rapport
Download (pdf, 1.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemscan© van het Louis Bolk Instituut geeft een kader om de bodem - en met name Veenkoloniale gronden- te leren zien en te leren begrijpen. De scan is daarmee een instrument dat bijdraagt aan de discussie over waterhuishouding, de hoofdgrondbewerking en de inzet van vanggewassen. Met de informatie uit de Bodemscan worden beheermaatregelen afgestemd op wat er daadwerkelijk in de bodems is aangetroffen. Het toepassen van de informatie uit de Bodemscan bevordert op lange termijn de productiviteit, het milieu en de bodemvruchtbaarheid van deze gronden.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, bodembeoordeling, voedingsstoffen, bodemstructuur, bodemscan, Veenkoloniale gronden, waterhuishouding, grondbewerking
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Scan© developed by the Louis Bolk Institute provides a framework for observing, monitoring and understanding soils, particularly the sandy and reclaimed peat soils of the Dutch Veenkoloniën (Peat District). Based on the results of the Soil Scan farmers can evaluate their tillage systems, soil-water management and use of catch crops, and tailor their farming practices to actual soil properties and processes. In the long term, this tool will help to increase productivity, soil fertility and environmental quality in the Peat District.

Keywords in English: Soil health, soil nutrients, soil structure, soil scan, reclaimed peat soils, soil hydrology, soil tillage, Dutch Peat District, Veenkoloniën