Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger

Sjef Staps, Marleen Zanen, Coen ter Berg. 2015. Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger. 2015-040 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 20
Type: Brochure
Download (pdf, 1.55 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De bodemstructuur in Flevoland verslechtert, net als in andere delen van het land. Dat komt omdat de boer steeds meer in een spanningsveld staat tussen korte- en langetermijnbelangen, waarbij steeds vaker voor de korte termijn wordt gekozen, ten koste van de lange termijn bodemvruchtbaarheid. Deze brochure reikt de akkerbouwer mogelijkheden aan voor verbetering. Bovendien wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die ketenpartijen, consument en samenleving hiervoor hebben. De bodem is immers niet alleen natuurlijk kapitaal van de boer, maar ook common good van de samenleving en toekomstige generaties.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemvruchtbaarheid, duurzaamheid, bodemstructuur, voedselketen, consument, Flevoland, akkerbouw
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In the Netherlands, soil fertility is under pressure. The reason is the ever increasing focus on short term interests, at the expense of long term interests such as long term soil fertility. This brochure shows the opportunities of farmers and all shareholders in the food chain to improve this situation.

Keywords in English: Soil fertility, long term, sustainability, food chain, consumer, soil structure