Bomen voor Buitenkippen

Monique W.P. Bestman. 2015. Bomen voor Buitenkippen. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 24
Type: Brochure
Download (pdf, 1.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure is het eindproduct van praktijknetwerk ‘Bomen voor Buitenkippen’ (2012-2015).  Samen met pluimveehouders is onderzocht hoe je met beplanting de uitloop zo goed mogelijk kunt inrichten. We hebben de volgende aspecten meegenomen: beschutting voor de kippen, opbrengst in de vorm van fruit, brandstof of strooisel, verspreiding van de kippen en daarmee ook hun mest, weren van watervogels en landschappelijke waarde. Pluimveehouders hebben fruitbomen, miscanthus of wilgen aangeplant. De wilgen vanuit het project ‘Kiplekker onder de wilgen’ van Probos. De ervaringen met al deze soorten beplanting vormen de basis van deze brochure.

Trefwoorden in Nederlands: biologisch pluimvee, kippenuitloop, vrije uitloop, dierenwelzijn, agroforestry, voedselbos
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This booklet is the end product of the poultry farmers' network "Trees for chickens" (2012-2015). This network was aimed at investigating how to optimize the vegetation in outdoor areas for free-range chickens. We considered a range of vegetation functions: providing shelter for the chickens; production of fruits, nuts, biomass for woodstoves and litter; improving chicken distribution (hence manure distribution) over the outdoor area; keeping out waterfowl; and enhancing landscape quality. Poultry farmers participating in this network planted fruit trees, Miscanthus and biomass willows (the latter as part of a Probos Foundation project investigating biomass production in outdoor chicken ranges). The experiences with different types of vegetation are presented in this booklet.

Keywords in English: organic poultry, outdoor chicken range, animal welfare, agroforestry, food forest