BufferBoeren Nieuwsbrief #1

Frans Verwer, Eric Broers, Rutger M. Amons, Nick J.M. van Eekeren. 2012. BufferBoeren Nieuwsbrief #1. 1. ZLTO, Den Bosch.
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Samenwerken aan een betere waterbeschikbaarheid. Oa: Relatie niet-kerende grondbewerking en waterbeschikbaarheid; beworteling grasland; droogtetolerante maïsrassen.

Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, zandgrond
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Cooperating for a better water availability. Among others: relationship between non-inverting tillage and water availability; grassland rooting; drought resistant mais varieties.

Keywords in English: resilience, water availability, sandy soils