Bufferboeren: werken aan maatregelen voor een droogtolerante landbouw

Frans Verwer, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Bufferboeren: werken aan maatregelen voor een droogtolerante landbouw. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 6
Download (pdf, 0.63 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bufferboeren (2011-2014) werken 24 agrarische ondernemers samen met waterbeheerders aan het testen van maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Het doel is de effecten van die verdroging zo veel mogelijk te beperken.
"In deze brochure wordt kort aangestipt: meer organische stof, diepere beworteling, gewaskeuze en hydrologische maatregelen.

Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, zandgrond, bufferboeren
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In this project (2011-2014), 24 farmers test measures for drought sensitive soils. Goal is to find practical measures reducing the effects of drought in the context of Dutch sandy soils.
"In this brochure the following topics are discussed: soil organic matter, root development, crop choice, hydrological measures.

Keywords in English: resilience, water availability, sandy soils