De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw in de praktijk

Resultaten van de praktijktoets

Anne van Doorn, Rik Waenink, Dennis T. Heupink, Boki Luske, David de Wit, Jeroen Bruijnes, W. Sukkel, Chris J. Koopmans, Carleen Weebers. 2023. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw in de praktijk: Resultaten van de praktijktoets. Rapport 3254. Wageningen Environmental Research en Louis Bolk Instituut, Wageningen.
Pagina's / pages: 66
Type: Rapport
Download (pdf, 1.68 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) meet met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) de bijdrage van akkerbouwers aan het creëren van gunstige condities voor biodiversiteit in en rondom de akker. Dit rapport beschrijft de resultaten van de praktijktoets met zestien akkerbouwers. De databeschikbaarheid en rekenregels voor de KPI’s zijn hierbij getest.

Trefwoorden in Nederlands: akkerbouw, biodiversiteit, kritische prestatie-indicatoren, data, bedrijfsmanagementsysteem, gecombineerde opgave