De Bodem Meetset voor de Praktijk

Bart G.H. Timmermans, Leen Janmaat, L. Nannes. 2020. De Bodem Meetset voor de Praktijk. 2020-042 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 8
Download (pdf, 5.13 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodem Meetset voor de Praktijk van het Louis Bolk Instituut (LBI) is ontwikkeld om de bodem van percelen beter te doorgronden. Doel is met uit de meetset verkregen informatie te komen tot een efficiënte en duurzame teelt. Als startpunt deelt de teler een perceel in deelvlakken (zones) in op basis van vakkennis en voor iedereen toegankelijke plaatsspecifieke digitale informatiebronnen. Per deelvlak volgen een aantal metingen die zelf ingezet en uitgevoerd kunnen worden: vóór de teelt, tijdens de teelt en na de teelt. Toepassing van de meetset moet leiden tot inzichten waarmee op termijn duurzaam bodembeheer en teeltoptimalisatie gestuurd kan worden, waarbij integrale bodemvruchtbaarheid in al zijn aspecten in beeld komt en kan worden gehandhaafd of verbeterd.

Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bodemkwaliteit, zoneren, teeltoptimalisatie