De effecten van het gebruik van draadloze afrastering op gedrag en welzijn van melkkoeien en andere runderen

Literatuuronderzoek

Brigitte de Bruijn, Monique W.P. Bestman, Ana Strappini, Ingrid van Dixhoorn. 2024. De effecten van het gebruik van draadloze afrastering op gedrag en welzijn van melkkoeien en andere runderen: Literatuuronderzoek. Wageningen Livestock Research.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 2.14 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vooralsnog geen effecten gevonden op welzijn van runderen door virtuele afrastering.
Het doel van deze literatuurstudie was om te verkennen wat de effecten zijn van draadloze afrastering op het welzijn en gedrag van runderen. Bij draadloze afrastering krijgen runderen een halsband om die via GPS communiceert met een app op de telefoon of tablet van de veehouder. De veehouder kan in de app aangeven in welke deelgebieden binnen het totale gebied, dat op de gebruikelijke fysieke wijze afgerasterd wordt, de dieren mogen bewegen. De dieren worden getraind om via geluidssignalen deze draadloze afrastering te herkennen en erbinnen te blijven. Als dieren de geluidssignalen negeren, volgt, net als bij gewoon schrikdraad, een elektrische schok. Bij ontsnapping wordt het systeem uitgeschakeld. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn in rust- en eetgedragspatronen, hartslag en cortisol in mest en melk van koeien of andere runderen wanneer ze werden gehouden binnen draadloze afrastering of binnen gewoon schrikdraad. De grote meerderheid van de dieren blijkt binnen één of enkele dagen met de draadloze afrastering om te kunnen gaan en ontvangt na enkele dagen nauwelijks nog elektrische schokken. Een klein deel van de dieren heeft echter meer moeite om te leren omgaan met draadloze afrastering of neemt eventuele schokken voor lief, gebaseerd op het aantal signalen dat wordt afgegeven aan de dieren via de halsband.

Trefwoorden in Nederlands: virtual fencing, draadloze afrastering, melkkoeien, gedrag, veehouderij, dierenwelzijn