De Hoge Born verbindt. Kwaliteiten en effecten van zorgboerderij De Hoge Born.

Erik W. Baars, M. Elings, J. Hassink. 2009. De Hoge Born verbindt. Kwaliteiten en effecten van zorgboerderij De Hoge Born.. Wageningen UR, Wageningen.
Pagina's / pages: 44
Type: Rapport
Download (pdf, 4.91 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:


"Vragen:
"- Welke methode is geschikt om de ontwikkeling van deelnemers te meten?
"- Wat zijn de effecten op de deelnemers?
"- Welke kwaliteiten van De Hoge Born vinden deelnemers belangrijk?
"- Wat zijn de werkzame elementen op De Hoge Born?
"
"Evaluatie onderzoeksmethoden:
"Voor deelnemers met psychiatrische problemen bleek de combinatie van interviews, fotografie en het kwantitatieve monitoringsinstrument goed te werken. Het monitoringsinstrument en de manier waarop ermee gewerkt wordt, sluit goed aan bij de leef- en werksituatie van de deelnemers op De Hoge Born. Door de interviews en het maken van foto’s kunnen deelnemers hun individuele verhaal kwijt. Voor de deelnemers met een verstandelijke beperking was het monitoringsinstrument minder of niet geschikt.
"
"Resultaten:
"Bij de meeste deelnemers die langere tijd zijn gevolgd met het monitoringsinstrument werden significante positieve veranderingen vastgesteld.
"Ook de werkbegeleiders kunnen op grond van hun ervaring de werkzame elementen van de zorgboerderij aangeven. Dat zijn onder meer het stimuleren van het gezonde in mensen, het bieden van concrete voorbeelden waarin het gezonde wordt voorgedaan, het opbouwen van een relatie met andere mensen, samenwerken en een praktische invulling geven aan therapeutische principes.

Trefwoorden in Nederlands: zorgboerderij, Hoge Born, monitoring effecten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:


"This study addressed the following questions:
"- Which method is most suitable for monitoring the development and progress of care farm participants?
"- What are the effects of care farming on the participants?
"- Which qualities of De Hoge Born are important to the participants?
"- What are the ‘effective elements’ of De Hoge Born?
"
"Evaluation of research methods:
"The most effective method for monitoring the development and progress of participants with psychiatric problems was a combination of interviews, photography and the quantitative monitoring tool developed for care farming participants. The monitoring tool, and the way it is used, fits in well with the living and working situation of De Hoge Born participants. Through interviews and taking photographs participants can relate their individual stories. The monitoring tool is less suitable for participants with a mental disability.
"
"Results:
"Significant positive changes were observed for most participants followed for a longer period of time with the monitoring tool. Furthermore, based on their experience the care workers and supervisors were able to identify the effective elements of the care farm. These included promoting the well-being of participants; offering concrete examples of healthy activities; helping participants build relationships and work together with other people; and implementing therapeutic principles in practice.

Keywords in English: Care farming, Hoge Born, monitoring effects