De hoge potentie van maaimeststoffen

Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten

G.J.H.M. van der Burgt. 2010. De hoge potentie van maaimeststoffen: Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten. Ekoland. van Westering, Baarn. 5-2010.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 1.06 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grasklaver en lucerne zijn aantrekkelijke gewassen in een akkerbouwrotatie vanwege gunstige effecten op de bodemvruchtbaarheid. Met de verkoop van de producten gaat echter een flink deel aan bodemvruchtbaarheid en mineralen het erf af. Door deze \'maaimeststoffen\' direct te benutten kan dit voorkomen worden.

Trefwoorden in Nederlands: bemesting, maaimeststoffen, stikstof, zelfvoorziening
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Grass clover and lucerne are attractive arable crops in a rotation because of beneficial effects on soil fertility. However, by selling those products a large part of soil minerals and fertility leaves the farm. By using so-called \'cut-and-carry fertilizers\'  this can be prevented.

Keywords in English: fertilization, cut-and-carry fertilizers, nitrogen, self-supply