De vliegende geest

ammoniak uit de landbouw en de gevolgen voor de natuur

J. W. Erisman. 2000. De vliegende geest: ammoniak uit de landbouw en de gevolgen voor de natuur. De vliegende geest. BetaText v.o.f..
Pagina's / pages: 271
Prijs gedrukt exemplaar: € 19,95
Artikelnummer: De vliegende geest
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ammoniak is een van de belangrijkste gassen uit de chemische industrie. Het wordt voornamelijk geproduceerd om kunstmest te maken, maar ook gebruikt voor de productie van ureum, caprolactam (grondstof voor nylon), acrylonitril, plastics en CFK-vervangers voor koelkasten. De hoeveelheid ammoniak die vrijkomt bij deze toepassingen is zeer gering, eenhoudig omdat ammoniakverlies een economisch verlies zou betekenen.

"

Een serieuzere bron van ammoniakemissie is de landbouw. Dat ammoniak uit mest vervluchtigt is al lang bekend. De emissie van NH3 leidt tot stikstofverrijking (eutrofiëring) en verzuring van natuurgebieden. Het is de accumulatie van reactief stikstof in het milieu die tot verstoring van de stikstofcyclus leidt en daarmee milieuproblemen veroorzaakt.

"

De Vliegende Geest tracht een overzicht te geven can de kennis die op het gebied van ammoniak bestaat.

Trefwoorden in Nederlands: Ammoniak, landbouw, natuurbehoud