Developing novel farming systems: effective use of nutrients from cover crops in intensive Organic Farming

G.J.H.M. van der Burgt, Johannes Scholberg, Chris J. Koopmans. 2011. Developing novel farming systems: effective use of nutrients from cover crops in intensive Organic Farming. Organic is Life - Knowledge for Tomorrow. Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). , Namyangju, Korea. 28 September - 1 October 2011. 1
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.13 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

On-farm nitrogen fixation is a driving force in organic agriculture. The efficiency with which this nitrogen is used can be increased by using alfalfa or grass-clover crops directly as fertilizer on other fields: cut-and-carry fertilizers. In two crops in two years, the use of several types of alfalfa and grass-clover as fertilizer is compared with the use of poultry manure and slurry. The nitrogen use efficiency at crop level is comparable or better for the cut-and-carry fertilizers as compared to the animal manures. The relative P and K content of these fertilizers comes closer to the crop demand than that of the poultry manure. Crop yields are comparable or better when using the alfalfa or grass-clover as fertilizer. It is concluded that the cut-and-carry fertilizers are a serious alternative for manure as part of an overall farm soil fertility strategy.

Keywords in English: cover crops, organic farming, system development, alfalfa, ecosystem services
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Lokale stikstoffixatie is een drijvende kracht in de biologische landbouw. De efficiëntie waarmee deze stikstof wordt gebruikt kan worden verhoogd door direct gebruik te maken van luzerne of gras-klaver als meststof op andere velden: maaimeststoffen. In twee gewassen is twee jaar lang het gebruik van verschillende soorten van luzerne en gras-klaver als meststof vergeleken met het gebruik van pluimveemest en gier. De stikstof efficiëntie bij het eindgebruik op gewas niveau is vergelijkbaar of beter voor de maaimeststoffen meststoffen ten opzichte van de dierlijke mest. De relatieve P en K-gehalte van deze meststoffen komt dichter bij het ​​gewasvraag dan die van de pluimveemest. Opbrengsten zijn vergelijkbaar of beter bij het gebruik van de luzerne of gras-klaver als meststof. Geconcludeerd wordt dat de maaimeststofen een serieus alternatief zijn voor mest, als onderdeel van een totale boerderij bodemvruchtbaarheids strategie.

Trefwoorden in Nederlands: groenbemesters, biologische landbouw, systeem ontwikkeling, luzerne, ecosysteem diensten