Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem

Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers

Boki Luske, Edwin Nuijten. 2019. Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers. 2019-020-LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 28
Type: Brochure
Download (pdf, 14.12 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 0,00
Artikelnummer: 2019-020-LbP
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De uitgangsmaterialen, zaden, zijn een belangrij­ke basis van plantaardige voedselsystemen. Binnen Diversifood (2015-2019) is gewerkt met heterogene uitgangsmaterialen, zoals populaties en landrassen, met als doel om diversiteit binnen gewassen te sti­muleren en om lokale, biologische voedselsystemen te ontwikkelen. Het selectieproces was daarbij open­baar, zodat boeren en tuinders vrije toegang hadden tot de zaden. In deze brochure leest u over de ach­tergronden van het Diversifood-project en over de resultaten van veldproeven met eenkoorn, emmer- en rivettarwe, afkomstig uit Europese zadenbanken.

Trefwoorden in Nederlands: landrassen, korte ketens, brood, natuurinclusieve landbouw, participatief onderzoek, zaden