Drempel- en streefwaarden voor de KPI's van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw

Benchmarking ten opzichte van doelen voor biodiversiteit, bodem en water

Anne van Doorn, Dennis T. Heupink, Rik Waenink, Boki Luske, David de Wit, Jeroen Bruijnes, Carleen Weebers, W. Sukkel, Chris J. Koopmans. 2022. Drempel- en streefwaarden voor de KPI's van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw: Benchmarking ten opzichte van doelen voor biodiversiteit, bodem en water. Rapport 3202. Wageningen Environmental Research.
Pagina's / pages: 52
Type: Rapport
Download (pdf, 1.70 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) is een instrument dat door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) de prestaties voor biodiversiteit meet van een akkerbouwbedrijf. KPI's drukken condities uit die cruciaal zijn voor biodiversiteit op en om akkerbouwbedrijven en waarop boeren direct invloed kunnen uitoefenen met maatregelen. Dit rapport beschrijft voor elke KPI de drempel- en streefwaarden zodat scores van bedrijven geduid kunnen worden ten opzichte van doelen.

Trefwoorden in Nederlands: akkerbouw, biodiversiteit, kritische prestatie indicatoren, benchmarken