Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2013

Marleen Riemens, Hilfred Huiting, Joachim G.C. Deru, H.A. van Schooten, Koos Verloop, Frans Aarts, R. van der Weide. 2014. Duurzaam bodembeheer maïs: Projectresultaten uit 2013. 3250237700. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad.
Pagina's / pages: 76
Type: Rapport
Download (pdf, 2.40 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoeksjaar van het beleidsondersteunen onderzoek 'Duurzaam bodembeheer mais'. Het onderzoek vond plaats op drie proefvelden: Lelystad (klei), De Moer (zand, Brabant) en Rolde (zand, Drenthe). Effecten van grondbewerking, groenbemesters en maisrassen op de bodemkwaliteit zijn onderzocht.

Trefwoorden in Nederlands: bodembeheer, duurzaam landgebruik, mais, snijmais, bodemkwaliteit, landbouwkundig onderzoek, onderzoeksopzet, onderzoeksvelden, teelttechnieken, teelsystemen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This report describes the results from the second year of the policy supporting research "Sustainable soil management maize". The research was conduced at three experimental plots in The Netherlands: Lelystad (clay, in the province of Flevoland)), De Moer (sandy soil, North Brabant) and Rolde (sandy soil, Drenthe). Effects of tillage, green manure and maize variety on soil quality have been investigated.

Keywords in English: soil management ; sustainable land use ; maize ; soil quality ; agricultural research ; experimental design ; experimental plots ; cultural methods ; cropping systems