Duurzaamheid organische stof: Methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat.

P.H.M. Dekker, W.C.A. van Geel, W. van den Berg, G.J.H.M. van der Burgt, Jan G. Bokhorst. 2010. Duurzaamheid organische stof: Methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat.. PPO nr 3250142109. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, business unit AGV, Lelystad.
Pagina's / pages: 62
Type: Rapport
Download (pdf, 8.64 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Verschillende organische mestsoorten waaronder (fracties van) digestaat zijn op een veelheid aan parameters beoordeeld. Op basis van deze meetreeks uit 2009 is het niet mogelijk één of enkele parameters aan te duiden die een heldere relatie vertonen met (ontwikkeling van) bodemkwaliteit of opbrengst van gewassen. Ook onderling zijn weinig consistentie relaties te leggen. Het onderzoek wordt in 2010 in vrijwel ongewijzigde vorm voortgezet.

Trefwoorden in Nederlands: Organische stof, organische mest, afbraaksnelheid
Tweede taal / secondary language Engels
Keywords in English: manure, organic matter, mineralization