Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden

Joachim G.C. Deru, Frank Lenssinck, Idse Hoving, Jan van den Akker, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden. V-focus. Agrimedia, Wageningen.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de  veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden tijdens droge perioden minder diep zakken. Resultaten van het effect van onderwaterdrainage op bodemkwaliteit worden besproken.

Trefwoorden in Nederlands: Veenweidegebieden, slootwater- en grondwaterpeilen, onderwaterdrains, veenoxidatie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In the peat meadow areas of the Netherlands, peat oxidation is leading to soil subsidence and greenhouse gas emission. This process is stimulated by aerobic soil conditions, which occur when groundwater and ditch water levels are low, particularly in summer. The use of 'submerged drains' [tile drains installed at a depth lower than the water level in the ditches] may help to slow soil subsidence in peat meadow soils. These special drains improve infiltration of water from the ditches into the peat soils and, thus, limit groundwater level decrease during dry periods. This paper discusses the effect of submerged drains on soil quality.

Keywords in English: Peat meadow areas, ditch water level, groundwater level, submerged drains, peat oxidation