Effect van bekalking met Vitens kalkkorrel op grasland

Resultaten 2017-2020

Evert Prins, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effect van bekalking met Vitens kalkkorrel op grasland: Resultaten 2017-2020. 2021-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 22
Type: Rapport
Download (pdf, 1.26 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met als doel circulair en duurzaam ondernemen, wil Vitens zo veel mogelijk reststoffen hergebruiken. Daarom hebben zij een nieuw kalkproduct ontwikkeld dat gewonnen wordt bij het ontkalkingsproces van drinkwater. Het fijnere deel van deze korrels kunnen als bodemverbeteraar in de landbouw ingezet worden ter behoud van een optimale pH van de bodem.

Het doel van dit onderzoek was om gedurende vier jaar (2017-2020) op licht verzuurd grasland het effect van bekalking met de Vitens kalkkorrel te vergelijken met Dologran en een
onbekalkte controle wat betreft verhoging en snelheid van verhoging van de pH, de stikstofmineralisatie en algehele kwaliteit van de bodem, en gewasopbrengst.

Trefwoorden in Nederlands: kalk, bodem, stikstofmineralisatie, gewasopbrengst, pH