Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen

Theun Vellinga, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen. V-focus. April 2017.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.20 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20% bouwland. In het hetzelfde nummerwerd uitgerekend dat dit een gemiddeld melkveebedrijf 7.000 euro per jaar oplevert. In het Project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is gekeken wat dit betekent voor de emissie van broeikasgassen. In de kennisgroep Melk&Klimaat van VKA werken melkveehouders, samen met FrieslandCampina, aan het verminderen van de ‘carbonfootprint’ van melk.

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, melkveehouders, carbonfootprint melk, graslandvernieuwing, grasklaver, emissie broeikasgassen