Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname

H. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2010. Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname. 413. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad.
Type: Rapport
Download (pdf, 3.20 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het effect van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P-opname werd onderzocht in een potexperiment.

Trefwoorden in Nederlands: Gras, N-opname, P-opname, diepte beworteling, dichtheid beworteling, uitspoeling
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake were investigated in a pot experiment.

Keywords in English: Ryegrass, N uptake, P uptake, root depth, root density, leaching