Evaluatie maatregelen voor het vastleggen van koolstof in Lange Termijn Experimenten (LTE’s)

Bijlagen

Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2019. Evaluatie maatregelen voor het vastleggen van koolstof in Lange Termijn Experimenten (LTE’s) : Bijlagen. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 54
Type: Overig
Download (pdf, 2.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Slim landgebruik en komt voort uit de klimaatdoelstelling van het ministerie van LNV om maatregelen te definiëren, te monitoren en te evalueren. Het doel is om zo binnen de sector landbouw en landgebruik in 2030 een vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq. per jaar te realiseren als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem (voornamelijk op minerale gronden).

Trefwoorden in Nederlands: Klimaat, Slim landgebruik, koolstof, CO2, bodem, ministerie LNV, landgebruik