Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof

Resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s)

Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Jordy van 't Hull, M. Hanegraaf, Janjo de Haan. 2019. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s). Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen.
Pagina's / pages: 54
Type: Rapport
Download (pdf, 1.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Doelstelling binnen dit onderzoek is het toetsen van een geselecteerde set aan landbouwkundige maatregelen, aansluitend bij Lesschen (2012), op de koolstof vastleggende capaciteit. Uitgangspunt is de vraag of met slimmer landgebruik en slimmere inzet van managementmaatregelen kan worden bijgedragen aan de target van de overheid om in 2030 0,5 Mton CO2 per jaar netto reductie van CO2-emissie te realiseren uit slimmer landgebruik.

Trefwoorden in Nederlands: Lange Termijn Experimenten, koolstof, koolstof vastleggende capaciteit, CO2- emissie, grondbewerking, organische stof, bodem