Evaluatie van maatregelen voor koolstofvastlegging na zes jaar meten op Lange Termijn Locaties

Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, J. Bloem, L.M. Fuchs, J.J.P. Cruijsen, Thalisa Slier, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans. 2024. Evaluatie van maatregelen voor koolstofvastlegging na zes jaar meten op Lange Termijn Locaties. 2023-031 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 81
Type: Rapport
Download (pdf, 2.99 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Nederland heeft als doel om vanaf 2030 jaarlijks 0,5 Mton CO2-equivalenten extra vast te leggen in minerale landbouwbodems. Deze doelstelling komt voort uit het Klimaatakkoord (2019) en is uitgewerkt in het Nationaal Programma Landbouwbodems (2020). Om hierop te kunnen inzetten is een overzicht nodig van landbouwpraktijken en maatregelen die in Nederland effectief zijn om bij te dragen aan koolstofvastlegging in de bodem. Dit rapport maakt vergelijkingen tussen het toepassen van een maatregel voor koolstofvastlegging en de referentie(s) zonder de maatregel.

Trefwoorden in Nederlands: koolstofvastlegging, klimaat, landbouwbodem, veldproeven, grasland, akkerranden