Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009

Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Edith Finke. 2010. Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009. 2010-022LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 58
Type: Rapport
Download (pdf, 0.55 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project Evenwichtige Verschraling heeft in Noord-Brabant gelopen van 2007 tot en met 2009. Binnen dit project is een specifieke vorm van fosfaatverschraling op natuurpercelen, uitmijnen door gras/klaver met kali bemesting, uitgetest zo’n 60 hectare natuurgrasland.
"We concluderen dat het uitmijnen met gras/klaver en kali bemesting mogelijk is in de praktijk, op verschillende typen zandgronden. De knelpunten, waarbij klaver uit de vegetatie verdwijnt en de afvoer van fosfaat stagneert, kunnen worden voorkomen door gerichte kalibemesting. Een relatief
"kleine beheervergoeding of vermindering van de pachtprijs voor veehouders, vooral op percelen die al arm zijn of die ook een weidevogeldoelstelling hebben, lijkt echter wenselijk om het concept op grote schaal toepasbaar te maken.

Trefwoorden in Nederlands: fosfaat uitmijnen, zandgrond, klaver, natuur
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Het project Evenwichtige Verschraling heeft in Noord-Brabant gelopen van 2002 tot en met 2009. Binnen dit project is een concept ontwikkeld om natuurpercelen uit te mijnen met gras/klaver en kali bemesting. Dit concept is getest op 60 hectare natuurgrasland.
"We concluderen dat het uitmijnen met gras/klaver en kali bemesting mogelijk is in de praktijk, op verschillende typen zandgronden. De knelpunten, waarbij klaver uit de vegetatie verdwijnt en de afvoer van fosfaat stagneert, kunnen worden voorkomen door gerichte kalibemesting. Een relatief kleine beheervergoeding of vermindering van de pachtprijs voor veehouders, lijkt echter wenselijk  om het concept op grote schaal toepasbaar te maken.

Keywords in English: phosphate mining, sandy soils, clover, nature