Factsheet 2 Houtwal 2.0: Klimaatmitigatie en luchtzuivering

Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 2 Houtwal 2.0: Klimaatmitigatie en luchtzuivering: Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Wageningen Livestock Research.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.57 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een veranderend klimaat met hogere temperaturen en andere neerslagpatronen is het van belang bomen en struiken aan te planten die klimaatbestendig zijn: droogtetolerant en floreren bij 1,5°C temperatuurstijging. Daarnaast is het wenselijk dat ze bijdragen aan het zuiveren van de lucht, het verminderen van klimaatverandering (mitigeren: koolstofvastlegging) en het dempen van temperatuurextremen.

Meer informatie kan ook gevonden worden op de site van WUR.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, bodem, dierenwelzijn en diergezondheid, klimaat, landbouw en natuur, natuurinclusief, vastlegging CO2 in de bodem, voeding, demonstratie