Factsheet 3 Houtwal 2.0: Traditionele houtwal

Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 3 Houtwal 2.0: Traditionele houtwal: Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Wageningen Livestock Research.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.69 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Traditionele Achterhoekse houtwallen verschillen van elkaar per landschapstype. Het gebied rond de Marke is een jong heideontginningslandschap. Kenmerkende soorten zijn ruwe berk, grove den, zomereik, brem, bramen, gewone vlier, sporkehout, trosvlier, wilde kamperfoelie, wilde lijsterbes, en hulst.

 Meer informatie kan ook gevonden worden op de site van WUR.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, bodem, dierenwelzijn en diergezondheid, klimaat, landbouw en natuur, natuurinclusief, vastlegging CO2 in de bodem, voeding, demonstratie