Factsheet 4 Houtwal 2.0: Voederbomen en bodem

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 4 Houtwal 2.0: Voederbomen en bodem. Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Wageningen Livestock Research.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het rantsoen van koeien bestaat voor grotendeels uit gras(klaver), snijmaïs en krachtvoer. Houtwallen kunnen hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Bladeren en twijgen hebben namelijk een andere mineralensamenstelling dan grassen en kruiden. Verder vervult een houtwal een rol in de diergezondheid, voor schaduw en bodemkwaliteit.

Meer informatie kan ook gevonden worden op de site van WUR.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, bodem, dierenwelzijn en diergezondheid, klimaat, landbouw en natuur, natuurinclusief, vastlegging CO2 in de bodem, voeding, demonstratie