Factsheet 5 Houtwal 2.0: Biodiversiteit maximaal

Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheet 5 Houtwal 2.0: Biodiversiteit maximaal: Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Wageningen Livestock Research.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Multifunctionele houtwallen bieden allerlei ecosysteemdiensten die we graag terugzien in het agrarische landschap, waaronder biodiversiteit. De streekgebonden biodiversiteit wordt ondersteund door het bieden van voedsel, nestgelegenheid en beschutting voor insecten, vogels en zoogdieren. Ook het bodemleven profiteert van bomen en struiken. Houtwallen zijn verder verbindende corridors die verplaatsing van flora en fauna door het landschap mogelijk maken.

Meer informatie kan ook gevonden worden op de site van WUR.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, bodem, dierenwelzijn en diergezondheid, klimaat, landbouw en natuur, natuurinclusief, vastlegging CO2 in de bodem, voeding, demonstratie