Factsheet beweiding en weidevogelbeheer

Nyncke Hoekstra, Anne Jansma. 2021. Factsheet beweiding en weidevogelbeheer. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.51 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De waarde van beweiding voor weidevogels wordt steeds meer ingezien. In project Vogels en Voorspoed Fryslân is er samen met 18 melkveehouders verdeeld over vier collectieven onderzoek gedaan naar beweiding en weidevogelbeheer om meer inzicht in te krijgen in hoe beweiding kan bijdragen aan het versterken van het weidevogelbeheer.

Trefwoorden in Nederlands: beweiding, weidevogels, weidevogelbeheer