Factsheet Kruidenrijk grasland in het veenweidegebied in Fryslân

Nyncke Hoekstra. 2023. Factsheet Kruidenrijk grasland in het veenweidegebied in Fryslân. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 2.13 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de melkveehouderij is er een toenemende belangstelling voor kruiden. Kruiden spelen een mogelijke rol in een natuurlijker en biodiverser grasland en bieden een bredere kijk op productie, voederwaarde en diergezondheid.

In deze factsheets gaan we in op de eigenschappen van productief kruidenrijk grasland, en geven we tips voor het doorzaaien en beheer.

Trefwoorden in Nederlands: melkveehouderij, kruidenrijk grasland, biodiversiteit, veenweidegebied, integrale bodemverbetering feangreiden