Factsheet Lupine 1: Perceelskeuze, rassenkeuze, zaaibed en zaaien

Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheet Lupine 1: Perceelskeuze, rassenkeuze, zaaibed en zaaien. Louis Bolk Instituut, Lekker Lupine.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.27 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Lupine komt het best tot zijn recht onder relatief stikstofarme omstandigheden. Door zijn vermogen tot stikstofbinding past het prima in brede gewasrotatie. In deze factsheet worden kernachtig de aandachtspunten rondom perceelskeuze, rassenkeuze, zaaibedvoorbereiding en zaaien representeerd.

Meer informatie is te vinden in de Teelthandleiding Lupine 

Deze factsheet is onderdeel van het SABE-project ‘kennisdelen lupineteelt voor humane consumptie’ in opdracht van en in samenwerking met Proeflab Wageningen en Lekker Lupine. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en de EU.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Projectpartner:
  www.lekkerlupine.nl 
www.lekkerlupine.nl

Trefwoorden in Nederlands: eiwittransitie, lupine, teelt, bodem, klimaat, regionale voedselvoorziening, voeding, biodiversiteit, innovatieve teelten.