Factsheet Lupine 2: Opkomst en onkruidbeheersing

Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheet Lupine 2: Opkomst en onkruidbeheersing. Louis Bolk Instituut, Lekker Lupine.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.29 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Jonge plantjes zijn kwetsbaar. Trage opkomst werkt aantasting door schimmels of insecten in de hand. Lage opkomst betekent soms: opnieuw inzaaien. Beheers vervolgens onkruid totdat het gewas goed gesloten is. De opkomstsnelheid is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Om onkruid te bestrijden zijn weideggen en schoffelen geijkte maatregelen. Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat is toegestaan rond opkomst is beperkt.

Meer informatie is te vinden in de Teelthandleiding Lupine 

Deze factsheet is onderdeel van het SABE-project ‘kennisdelen lupineteelt voor humane consumptie’ in opdracht van en in samenwerking met Proeflab Wageningen en Lekker Lupine. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en de EU.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Projectpartner:
  www.lekkerlupine.nl 
www.lekkerlupine.nl

Trefwoorden in Nederlands: eiwittransitie, lupine, teelt, bodem, klimaat, regionale voedselvoorziening, voeding, biodiversiteit, innovatieve teelten.