Factsheet Lupine 4. Afrijping en oogst

Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheet Lupine 4. Afrijping en oogst. Louis Bolk Instituut, Lekker Lupine.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.22 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Het oogsttijdstip is afhankelijk van soort en ras. De precieze oogsttijd verschilt per jaar. Oogst dan niet op het heetst van de dag om verliezen te voorkomen.

Meer informatie is te vinden in de Teelthandleiding Lupine 

Deze factsheet is onderdeel van het SABE-project ‘kennisdelen lupineteelt voor humane consumptie’ in opdracht van en in samenwerking met Proeflab Wageningen en Lekker Lupine. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en de EU.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Projectpartner:
  www.lekkerlupine.nl 
www.lekkerlupine.nl

Keywords in English: eiwittransitie, lupine, teelt, bodem, klimaat, regionale voedselvoorziening, voeding, biodiversiteit, innovatieve teelten.