Factsheet: Monitoring in agroforestrysystemen

Een eerste aanzet tot structuur in de monitoring van agroforestrysystemen in Nederland

Evert Prins, Bram Wendel. 2024. Factsheet: Monitoring in agroforestrysystemen: Een eerste aanzet tot structuur in de monitoring van agroforestrysystemen in Nederland. Agroforestry Netwerk Nederland.
Pagina's / pages: 8
Download (pdf, 2.73 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoe presteren agroforestrysystemen op het gebied van biodiversiteit, koolstofvastlegging en bodemkwaliteit? Wat levert agroforestry financieel op? Om deze en andere vragen te beantwoorden is monitoring van agroforestry nodig. Deze factsheet bespreekt wat hierbij komt kijken en waar rekening mee gehouden dient te worden. Hoe kunnen we de verschillende systemen het beste monitoren en met elkaar vergelijken?

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, koolstofvastlegging, bodemkwaliteit, monitoring