Factsheet Onderzoeksagenda Integrative Medicine 2022-2024

Herman van Wietmarschen, Annemarie Kapteijns. 2024. Factsheet Onderzoeksagenda Integrative Medicine 2022-2024. CIZG.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.30 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De gezondheidszorg is de laatste decennia sterk veranderd in Nederland. De vergrijzing zet door en ook groeit het aantal patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hartaandoeningen en kanker. De kosten voor gezondheidszorg nemen daardoor ieder jaar toe en preventie wordt dus steeds belangrijker. Daarnaast beseft een heel aantal zorgverleners en patiënten dat de zorg anders kan: persoonlijker, meer op maat, met meer aandacht voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Deze ontwikkelingen sluiten mooi aan op de visie van Integrative Medicine (IM) waarbij de relatie tussen de zorgverlener als coach en de patiënt centraal staat. Integrative Medicine past in de huidige tijdsgeest en sluit aan op de vraag van burgers naar complementaire zorg, zonder iets af te doen aan alle zorg die al beschikbaar is. De World Health Organisation (WHO) heeft het grote belang van complementaire zorg benoemd als we ook op termijn duurzame en betaalbare zorg voor iedereen beschikbaar willen hebben. Zij roept alle landen op onderzoek te doen naar complementaire zorg. ZonMW onderschrijft dit advies en heeft aanbevolen een onderzoeksagenda IM op te stellen voor Nederland. Het LBI heeft voor het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) de eerste onderzoeksagenda IM voor Nederland opgesteld. 

Trefwoorden in Nederlands: Integrative Medicine, zorg, gezondheid, geneeskunde, onderzoeksagenda