Factsheet Onkruidonderdrukking door grasklaver in Oldambt

Merel A. Hondebrink, Chris J. Koopmans, F.C.A. Pacilly. 2021. Factsheet Onkruidonderdrukking door grasklaver in Oldambt. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 8
Download (pdf, 3.44 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de intensieve graanbouwplannen in het Oldambt is duist vaak een probleemonkruid.Duist (Alopecurus myosuroides) is een graanonkruid en kiemt zowel in het voorjaar
als in het najaar. De vermeerdering van duist gaat via het zaad, in tegenstelling tot wortelonkruiden. De soort komt voor in akkerbouwgewassen op voedselrijke gronden en
met name op bedrijven met intensieve graanteelt, zoals in het Oldambt. De resistentie van duist tegen bepaalde herbiciden maakt het probleem groter. Om duist te bestrijden
was het gebruikelijk om in het voorjaar met toegelaten middelen dit graanonkruid aan te pakken. Lastig daarbij is dat duist, net als de granen zelf, een grasachtige plant is.
Akkerbouwers moeten dus met selectieve middelen werken, en juist voor die selectieve middelen ontwikkelt duist resistentie. Een andere, gebruikelijke manier om de uitbreiding
van duist tegen te gaan is een najaarsbehandeling, waarbij er een vals zaaibed wordt gecreëerd en nadat de duistzaden gekiemd zijn, kunnen de planten doodgespoten
worden met het breedwerkende glyfosaat. Glyfosaat staat echter maatschappelijk onder druk. Telers zoeken naar andere mogelijkheden om het probleem van duist tegen te gaan.
Een meerjarig, grondbedekkend gewas als grasklaver (en mogelijk ook andere teelten) kan een belangrijke en onkruidonderdrukkende rol hebben. De teelt van grasklaver om
onkruid te onderdrukken valt onder de noemer Natuurinclusieve Landbouw. Dat wil zeggen dat de maatregel past binnen de vorm van duurzame landbouw die optimaal
gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering.

Deze factsheet gaat in op verschillende aspecten van de grasklaverteelt ter onderdrukking van
duist in het Oldambt.

Trefwoorden in Nederlands: natuurinclusieve landbouw, duist, onkruid, glyfosaat, klaver, onkruidonderdrukking