Factsheet Variatie in grasproductie

Nyncke Hoekstra. 2023. Factsheet Variatie in grasproductie. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 2.21 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veehouders in het veenweidegebied in Fryslân ondervinden al geruime tijd een afname in grasproductie bij gelijkblijvende bedrijfsvoering. Ook binnen een bedrijf zijn grote verschillen waar te nemen. De vraag is waar de grote variatie in grasproductie tussen percelen vandaan komt, om hier vervolgens beter op te kunnen sturen.

Trefwoorden in Nederlands: grasproductie, veenweidegebied, integrale bodemverbetering feangreiden, bevloeiing, bodemkwaliteit