Factsheet Zodenbemesting in het veenweidegebied

Nyncke Hoekstra. 2023. Factsheet Zodenbemesting in het veenweidegebied. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 3.17 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het is sinds de jaren ’90 verplicht om drijfmest emissiearm aan te wenden. Naast emissiereductie kan zodenbemesting (drijfmestinjectie) resulteren in een hogere stikstofbenutting en daarmee meer grasgroei. Er zijn ook (potentiële) nadelen t.o.v. bovengrondse mestaanwending, zoals scheurvorming en uitdroging van de bodem (= snellere bodemafbraak -> meer CO₂-emissie), en zorgen over negatieve effecten op de beschikbaarheid van regenwormen voor weidevogels.

Trefwoorden in Nederlands: bemesting, bodem, zodenbemesting, emissie, mestaanwending, veenweidegebied, integrale bodemverbetering feangreiden