Factsheetserie Houtwal 2.0, 5 stuks

Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot. 2024. Factsheetserie Houtwal 2.0, 5 stuks: Herwaardering van multifunctionele beplantingen in de melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Wageningen Livestock Research.
Pagina's / pages: 20
Download (pdf, 2.71 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor de veehouderij in de Achterhoek zijn functionele houtwallen ontworpen. Dit is onderdeel van het project Houtwal 2.0 in het kader van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Al eeuwen zijn bomen en struiken onderdeel van het boerenbedrijf in de Achterhoek. Deze landschapselementen kunnen weer een rol gaan vervullen op het boerenbedrijf. Op het vlak van veevoeding en dierenwelzijn, maar ook milieukwaliteit en klimaat. Op de Marke zijn vijf demovarianten aangelegd met elk een ander hoofddoel. De varianten sluiten aan op uitdagingen van vandaag én van de toekomst, vandaar: Houtwal 2.0. Er is een lijst van houtigen opgesteld op basis van functionaliteit, wensen van melkveehouders en voorkeurslocaties van soorten die:

  • passen bij de bodem- en watercondities
  • bekend staan als voederboom / goede strooiselsoorten
  • klimaatbestendig zijn
  • bijdragen aan koolstofvastlegging

De demovarianten zijn:

  1. Humane voeding
  2. Klimaatmitigatie en luchtzuivering
  3. Traditionele houtwal
  4. Voederbomen en bodemkwaliteit
  5. Biodiversiteit

Hiervan zijn factsheets gemaakt.

Meer informatie kan ook gevonden worden op site van WUR.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, biodiversiteit, bodem, dierenwelzijn en diergezondheid, klimaat, landbouw en natuur, natuurinclusief, vastlegging CO2 in de bodem, voeding, demonstratie