Familiekudde State of the Art

Ingrid van Dixhoorn, A. Evers, A. Janssen, G. Smolders, S. Spoelstra, Jan-Paul Wagenaar, Cynthia Verwer. 2010. Familiekudde State of the Art. BioKennis Rapport. 268. BioKennis.
Pagina's / pages: 63
Type: Rapport
Download (pdf, 0.64 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Familiekudde is gebaseerd op de behoeften van de koe. Het biedt een natuurlijke leefomgeving voor rundvee door te werken met stabiele kuddes, het kalf bij de koe te laten en niet te onthoornen. In Familiekudde State of the Art schatten we op basis van wetenschappelijke kennis in wat de consequenties van het houden van een Familiekudde in de praktijk zijn en hoe er met verwachtte knelpunten omgegaan kan worden.

Trefwoorden in Nederlands: familiekudde, rundvee, melkvee, huisvesting, opfok, gehoornd vee, stabiele kudde, kalveren, gezondheid, welzijn, dierziekten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The “Familiekudde” [“Family herd”] is based on the cow’s needs. It offers a natural living environment to cattle by working with stable herds, leaving calves with their mothers, and not dehorning them. In Familiekudde State-ofthe- Art we assess on the basis of scientific knowledge what the consequences are of keeping a Familiekudde in practice

Keywords in English: Familiekudde, stable herd, horned cattle, welfare and health, sustainable dairy farming